Bếp Âu 4 họng dùng điện JUS TZ 4

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: JUS-TZ-4

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Bếp Âu 4 họng dùng điện JUS-TZ-4
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Bếp Âu 4 họng dùng điện 
Model:JUS-TZ-4
Dimension(mm): 600x650x475 
Power(kw):2.6x2+2x2
Volts(V):380
N(KG):31.4

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu