CHẢO CHIÊN CHỐNG DÍNH 2 ĐÁY

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo chiên chống dính 2 đáy
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo chiên chống dính ( 2 đáy)

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC Độ dày
1 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ400mm  3.0mm
2 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ360mm  3.0mm
3 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ320×H50mm  3.0mm
4 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ300×H49mm  3.0mm
5 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ280×H48mm  3.0mm
6 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ260×H47mm  3.0mm
7 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ240×H45mm  3.0mm
8 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ220×H41mm  3.0mm
9 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ200×H40mm  3.0mm
10 Chảo chiên chống dính ( 2 đáy) φ180×H40mm  3.0mm
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu