Chảo thép 1 tay cầm

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O THÉP CAN GO

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo thép 1 tay cầm
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo thép cán gỗ 1 tay cầm

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC Độ dày
1 Chảo thép 1 tay cầm 43cm 2700g
2 Chảo thép 1 tay cầm 40cm 2400g
3 Chảo thép 1 tay cầm 36cm 1600g
4 Chảo thép 1 tay cầm 34cm 1500g
5 Chảo thép 1 tay cầm 32cm 1200g
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu