Chảo thép 2 quai

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O THÉP

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo thép 2 quai
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo thép 2 quai

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC Độ dày
1 Chảo thép 2 quai 60*18.3cm 4600g
2 Chảo thép 2 quai 55*16.5cm 4000g
3 Chảo thép 2 quai 50*16.3cm 3300g
4 Chảo thép 2 quai 45*13.5cm 2700g
5 Chảo thép 2 quai 40*12cm 2300g
6 Chảo thép 2 quai 36*10.6cm 1500g
7 Chảo thép 2 quai 32*9.5cm 1150g
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu