Chiên nhúng điện đôi

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: EF-4L-2/EF-6L-2/EF-8L-2/EF-11L-2

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chiên nhúng điện đôi
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

MODEL

Power

(kw)

Weight

(kg)

SIZE L*W*H

(mm)

Voltage

(V)

Capacity

(L)

EF-4L-2

2.0+2.0

9.5

435*400*320

220

4+4

EF-6L-2

2.5+2.5

12

550*430*295

220

6+6

EF-8L-2

3.25+3.25

14

550*430*345

220

8+8

EF-11L-2

3.5+3.5

15

670*460*345

220

11+11

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu