Chảo chống dính sâu lồng có nắp

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O SÂU LÒNG

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo chống dính sâu lồng có nắp
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo chống dính sâu lồng có nắp

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC Trọng lượng chảo Trọng lượng nắp
1 Chảo chống dính sâu lồng có nắp φ360x110mm  1.8kg 1.32kg
2 Chảo chống dính sâu lồng có nắp φ320x100mm 1.55kg 1.1kg
3 Chảo chống dính sâu lồng có nắp φ300x96mm 1.37kg 1kg
4 Chảo chống dính sâu lồng có nắp φ340x100mm 1.65kg 1.2kg
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu