Chảo nghiêng tay quay dùng gas JZH RS

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: JZH-RS

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo nghiêng tay quay dùng gas JZH-RS
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo nghiêng tay quay dùng gas JZH-RS

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu