Chiên nhúng đôi dùng điện có tủ ZH TCx2 JZH TCx2

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: ZH-TCx2 - JZH-TCx2

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chiên nhúng đôi dùng điện, có tủ ZH-TCx2 - JZH-TCx2
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Name:2-Tank Fryer (with 2-Basket)  with Cabinet
Model:ZH-TC×2
Dimension(MM):800×900×(850+60)
Power(KW):24
Voltage(V):380
OiL tank capacity(L):(20±2)+(20±2)
N/W(KG):94

 

Name:2-Tank Fryer (with 2-Basket)  with Cabinet
Model:JZH-TC×2
Dimension(MM):700×700×(850+60)
Power(KW):24
Voltage(V):380
OiL tank capacity(L):(20±2)+(20±2)
N/W(KG):77

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu