Chiên nhúng đơn dùng điện có tủ ZH TCx1 JZH TCx1

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: ZH-TCx1 - JZH-TCx1

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chiên nhúng đơn dùng điện, có tủ ZH-TCx1 - JZH-TCx1
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Name:Electric 1-tank Fryer (1-Basket) with Cabinet
Name:ZH-TC×1
Dimension(MM):400×900×(850+60)
Power(KW):12
Voltage(V):380
Oil tank capacity(L):20±2
N/W(KG):60

 

Name:Electric 1-Tank Fryer (1-Basket) with Cabinet
Model:JZH-TC×1
Dimension(MM):360×700×(850+60)
Power(KW):12
Voltage(V):380
Oil tank c(L):20±2
N/W(KG):53

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu