Nồi 2 quai inox 2 đáy

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: NOI INOX

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Làm bằng inox 304
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}
STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC DUNG TÍCH
1 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ500×H300x1.2mm 58L
2 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ450×H280x1.2mm 44L
3 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ450×H260x1.2mm 42L
4 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ400×H260x1.0mm 32L
5 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ350×H240x0.8mm 23L
6 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ320×H220x0.8mm 17L
7 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ300×H200x0.8mm 14L
8 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ300×H180x0.8mm 12.7L
9 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ280×H180x0.8mm 11L
10 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ280×H160x0.8mm 9.8L
11 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ260×H150x0.8mm 7.9L
12 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ180×H110x0.8mm 2.8L
13 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ160×H95x0.8mm 1.9L
14 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ600×H600x1.2mm 170L
15 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ500×H600x1.2mm 115L
16 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ500×H500x1.2mm 98L
17 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ450×H450x1.2mm 71L
18 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ400×H400x1.0mm 50L
19 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ350×H350x1.0mm 34L
20 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ320×H320x0.8mm 25L
21 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ300×H300x0.8mm 21L
22 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ280×H280x0.8mm 17L
23 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ250×H250x0.8mm 12L
24 Nồi 2 quai inox 2 đáy φ200×H200x0.8mm 6L

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu