Nồi nấu sốt inox 2 đáy

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: NOI NAU SOT

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Làm bằng inox
Có tay cầm phụ
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Nồi nấu sốt inox( 2 đáy)

Làm bằng inox
Có tay cầm phụ

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC
1 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ240×H80x0.8mm
2 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ300×H105x0.8mm
3 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ280×H95x0.8mm
4 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ260×H85x0.8mm
5 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ220×H75x0.8mm
6 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ200×H75x0.8mm
7 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ180×H70x0.8mm
8 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ160×H70x0.8mm
9 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ300×H180x0.8mm
10 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ280×H160x0.8mm
11 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ260×H150x0.8mm
12 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ240×H140x0.8mm
13 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ220×H130x0.8mm
14 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ200×H120x0.8mm
15 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ180×H110x0.8mm
16 Nồi nấu sốt inox ( 2 đáy) φ160×H95x0.8mm

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu