Quầy lạnh Pizza ATOSA

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: SERIES VXR

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Quầy lạnh Pizza ATOSA
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}
Model Kích thước Nhiệt độ Điện áp Có thể đặt khay
VRX1200/330 1200×335×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 5 khay GN 1/4
VRX1200/380 1200×395×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 4 khay GN 1/3
VRX1400/330 1400×335×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 6 khay GN 1/4
VRX1400/380 1400×395×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 6 khay GN 1/3
VRX1500/330 1500×335×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 7 khay GN 1/4
VRX1500/380 1500×395×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 6 khay GN 1/3
VRX1600/330 1600×335×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 7 khay GN 1/4
VRX1600/380 1600×395×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 7 khay GN 1/3
VRX1800/330 1800×335×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 8 khay GN 1/4
VRX1800/380 1800×395×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 8 khay GN 1/3
VRX2000/330 2000×335×435 2~10℃ 220V/50Hz/1P 10 khay GN 1/4
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu