Rack chông 25-GX063A

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: GX063A

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Rack chông 25-GX063A
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Rack chông 25-GX063A
Kích thước: 500x500x100mm
Chất liệu: Nhựa PP cao cấp
Trọng lượng: 1,8kg

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu