Xe phục vụ 3 tầng đen L-010B-4 (6 thau xám)

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: L-010B-4

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Xe phục vụ 3 tầng đen L-010B-4 (6 thau xám)
Kích thước: 1020*490*980mm
Chất liệu: nhựa cao cấp
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Xe phục vụ 3 tầng đen L-010B-4 (6 thau xám)
Kích thước: 1020*490*980mm
Chất liệu: nhựa cao cấp

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu