Chảo inox 2 đáy

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O INOX

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo inox 2 đáy
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo inox 2 đáy

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC
1 Chảo inox ( 2 đáy ) φ320×H50x0.8mm
2 Chảo inox ( 2 đáy ) φ300×H49x0.8mm
3 Chảo inox ( 2 đáy ) φ280×H48x0.8mm
4 Chảo inox ( 2 đáy ) φ260×H47x0.8mm
5 Chảo inox ( 2 đáy ) φ240×H45x0.8mm
6 Chảo inox ( 2 đáy ) φ220×H41x0.8mm
7 Chảo inox ( 2 đáy ) φ200×H40x0.8mm
8 Chảo inox ( 2 đáy ) φ180×H38x0.8mm
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu