Dao bếp cán gỗ

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: DAO KEO

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Dao bếp cán gỗ
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}
STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG
1 Dao bếp cán gỗ 12” 443*58mm 287g
2 Dao bếp cán gỗ 11” 414*57mm 277g
3 Dao bếp cán gỗ 10” 381*50mm 228g
4 Dao bếp cán gỗ 9” 347*42mm 147g
5 Dao bếp cán gỗ 8” 310*31mm 110g
6 Dao bếp cán gỗ 7” 277*31mm 93g
7 Dao bếp cán gỗ 6” 252*30mm 85g

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}