Bàn lạnh Sandwich ATOSA

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: YWL9720 / YWL9730 / YWL9740

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Bàn lạnh Sandwich ATOSA
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}
Model Tên thiết bị Có thể đặt khay Kích thước
Nhiệt độ
YWL9720 Bàn lạnh Sandwich  6 khay GN 1/2 1200*700*800

+2~+100 C
 +5~-5 0C

YWL9730 Bàn lạnh Sandwich  8 khay GN 1/2 1500*700*800 +2~+100 C
 +5~-5 0C
YWL9740 Bàn lạnh Sandwich  10 khay GN 1/2 1800*700*800 +2~+100 C
 +5~-5 0C
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu