Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy)

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O CÁN THÉP

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy)
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy)

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC Độ dày Trọng lượng
1 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ400xH60mm  3.0mm 1600g
2 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ360xH60mm  3.0mm 1405g
3 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ320xH55mm  3.0mm 1160g
4 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ300xH55mm  3.0mm 975g
5 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ280xH52mm  3.0mm 905g
6 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ260xH48mm  3.0mm 750g
7 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ240xH48mm  3.0mm 700g
8 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ220xH45mm  3.0mm 580g
9 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ200xH40mm  3.0mm 480g
10 Chảo chiên chống dính cán thép ( 2 đáy) φ180xH40mm  3.0mm 450g
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu