KHAY INOX GN

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: KHAY INOX GN

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

KHAY INOX GN
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

GN 1/1 : 532*325*65/100/150mm

 GN 1/2 : 265*325*65/100/150mm

 GN 1/3 : 325*176*65/100/150mm

GN 1/4 : 265*162*65/100/150mm

GN 1/6 : 176*162*65/100/150mm

GN 1/9 : 176*108*65/100/150mm

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu