Chảo chống dính CN cán gỗ

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: CH?O CH?NG DÍNH CÁN G?

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Chảo chống dính CN cán gỗ
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

Chảo chống dính CN cán gỗ 

STT TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC Độ dày Trọng lượng
1 Chảo chống dính CN cán gỗ 150x180mm 3.0mm 410g
2 Chảo chống dính CN cán gỗ 130x180mm 3.0mm 400g
3 Chảo chiên chống dính vuông cán gỗ 240x240xH38mm 3.0mm 730g
4 Chảo chiên chống dính vuông cán gỗ 280x280xH40mm 3.0mm 990g
{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu