Bếp Âu 4 họng có lò nướng và chiên phẳng dùng gas JZH RJ 4

{{Lang.contact}}

{{Lang.product_id}}: JZH-RJ-4

{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}

Bếp Âu 4 họng có lò nướng và chiên phẳng dùng gas JZH-RJ-4
{{Lang.quantity}}:
{{Lang.add_to_cart}}

MODEL: JZH-RJ-4

Dimension: 1050*750*850+160 mm

{{review.CustomerName}} {{review.CreateDate | jsDate | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}}

{{Lang.news}}

Lên đầu